De Oordopjesmoord
De Zaak
Nieuws
In de Media
Achtergronden
Bestellen
De auteur
Hoofdstuk I
Key Facts
Snapshot
Contact
Key Facts


Key facts De Oordopjesmoord, augustus 2010


>>>> De Oordopjesmoord is het eerste boek in het Nederlandse taalgebied waarin de auteur tijdens het schrijven van het boek een moord oplost. En onder ‘opgelost’ wordt niet verstaan de kwalificatie die Peter R de Vries er aan heeft gegeven na de ‘scoop’ met Joran van der Sloot. De vrucht van 6 jaar niet aflatend speurwerk bestaat onder meer uit een tweetal notarieel vastgelegde verklaringen. Een van de verklaringen behelst enkele statements van één van de fysieke moordenaars waarmee hij zich in een niet-geanonimiseerde versie van diezelfde verklaring maximaal zou belasten. Meer wettig en meer overtuigend bewijs is niet te leveren. De verklaringen omvatten daderkennis op meerdere punten en beschrijft de werkwijze van een opdrachtgever/ster, een moordmakelaar en twee huurdoders, de fysieke uitvoerders van de moord. Een tweede verklaring van een persoon die ongewild bij de moord werd betrokken spreekt van identieke daderkennis en dito scenario.


>>>> Europese wetgeving en internationale verdragen ten spijt lukt het de Nederlandse justitie niet om Els Leemans, na haar vlucht uit België, uit te leveren. Vanwege een niet geratificeerd verdrag tussen beide landen heeft Minister Hirsch Ballin er een juridische slalom voor nodig om uiteindelijk Els Leemans namens de Belgen in detentie te plaatsen voor een in België ‘ontvluchtte’ straf van 25 jaar


>>>> In De Oordopjesmoord beziet de schrijver moord en doodslag vanuit een fundamentalistisch gereformeerd perspectief. Met kinderogen en later met die van een afvallige refo.  Enkele treffende parabolen zijn het gevolg. Dit gebeurt op een piëteitsvolle manier, met respect maar evenwel confronterend en authentiek.
De reacties op dit boek vanuit de gereformeerde achterban (de roots van de Dongense schrijver liggen in het streng gereformeerde Opheusden), zullen vele malen heftiger zijn dan die  op de boeken van Jan Siebelink (Knielen op een bed violen) en Franka Treur (Dorsvloer vol confetti).


>>>> Feitelijk worden er zelfs twee moorden opgelost omdat Arno Norbart (18 jaar detentie; auteur Hans Mauritz bezoekt hem al 5 jaar lang wekelijks) te boek staat als de hoofddader van de moord op Tinka van Rooij (zeer veelvuldig in de media) terwijl hij, zo staat nu vast, niet de fysieke en zeker niet de feitelijke moordenaar of hoofddader is waarvoor hij evenwel is veroordeeld. Het Team Grootschalig Onderzoek West Brabant heeft dat inmiddels bevestigd maar vanwege prioriteiten gaat men niet achter de feitelijke huurmoordenaar en de opdrachtgever aan. Die lopen met de complimenten van justitie nog steeds vrij rond. Beide moordzaken, die op Ran Biemans en die op Tinka van Rooij, hebben ogenschijnlijk niets maar meteen ook alles met elkaar te maken. (zie de startpagina van De Oordopjesmoord.nl)


>>>> Peter R. de Vries heeft tussen 2001 en 2006 vier complete uitzendingen opgehangen aan de moord op Ran Biemans. Na de Dutroux-affaire en de moord op veterinair arts Karel van Noppen (politieke moord) geldt de moord op Ran Biemans in België media-wise als de derde grootste moordzaak van de vorige eeuw. Dagdagelijks, gedurende een lange periode, hebben nagenoeg alle Belgische media verslag gedaan.


>>>> De Oordopjesmoord behelst een non-fictieboek in het genre true crime. Vanwege de thematiek, de scoop(s), de maatschappelijke relevantie en de bijzondere meeslepende verteltrant hebben eerder twee gereputeerde uitgevers een aanzienlijk bod gedaan op de uitgeefrechten. Evenwel wordt het boek in eigen beheer  uitgegeven (Novio Media Uitgeverij, een sinds 1986 bestaande uitgeverij van de auteur)


>>>> De auteur verzeilde in de afgelopen jaren in tal van hachelijke en zelfs levensgevaarlijke situaties. De research voor het boek nam bijna vijf jaar in beslag, de auteur had meer dan 100 gesprekken van anderhalf tot twee uur per keer met de in België voor de moord op Biemans vrijgesproken Zevenbergse sportschoolhouder Wilko Ites (
http://www.deoordopjesmoord.nl/page002.html )


>>>> Onbedoeld levert het boek een hoge mate van interactiviteit op waarbij de auteur zelfs een actieve rol speelt in lopende processen (letterlijk en figuurlijk te nemen) met betrekking tot de veroordeling van Betty Bogaarts in de moord op Tinka van Rooij, de mogelijke heropening van de moordzaak van Tinka van Rooij en de lopende civiele procedure tussen de zus van Ran Biemans, Joke Schellekens-Biemans (RIP) in casu haar erven en Els Biemans-Leemans met als inzet de miljoenenerfenis. In het laatste geval beschikt de auteur over het notarieel vastgelegd wettig en overtuigend bewijs waarmee deze procedure verloren of juist gewonnen kan worden.

Maatschappelijke relevantie inzake de moord op Ran Biemans:  

1…. Kamervragen van de PVV-er van Raymond de Roon moesten er aan te pas komen - Manke Europese wet- en regelgeving; na zeven jaar een allesbepalend Europese afspraak tussen Nederland en België nog steeds niet geratificeerd. Een juridische truc en een omzichtige slalom van Justitieminister Ernst Hirsch Ballin moest er aan te pas komen om Els Leemans alsnog haar straf van 25 jaar, omgerekend naar Nederlandse maatstaven, in Nederland uit te laten zitten

2…. Bredase rechter zadelt de familie Schellekens-Biemans op met een onmogelijke opgaaf – Het vonnis (25 jaar) in een assisenproces levert in Nederland geen dwingend bewijs op in een langslepende civiele procedure met als inzet een miljoenenerfenis. Dat zegt de rechtbank in Breda in een tussenvonnis van november 2009.  Als veroordeeld moordenares (overigens zonder enig bewijs; een volksjury oordeelt vanuit de onderbuik) kan Els Biemans-Leemans na een voor haar goede afloop van de huidige, lopende civiele procedure nog steeds erven van de man die zij naar het oordeel van de Belgische justitie heeft vermoord (….) Anders gezegd: je kunt in België een moord plegen om er in Nederland een flinke bonus (erfenis) voor op te strijken.

3…. Om als eisende partij de zaak te winnen dient Ran’s familie aan te tonen dat Els de hand heeft gehad in het overlijden van Ran -  Wat een bataljon aan Belgische speurders niet lukte wordt nu verlangd van de Utrechtse advocaat Henk Jan van der Velden, bijgestaan door de Belgische raadsvrouwe Griet Smaers. Enige adequate kennis van het 30.000 pagina’s tellende dossier hebben de beiden niet, zo bleek tijdens een recente comparitie van partijen en zo werd duidelijk uit een Conclusie van Antwoord van tegenpartij Els Leemans die door het advocatenduo bij gebrek aan kennis van zaken nauwelijks werd getackeld. En dat belooft dus weinig goeds voor de familie. Het kan en kon ook anders en in De Oordopjesmoord wordt dat op een schrijnende manier aan de orde gesteld. Immers, de harde bewijzen waarover de auteur beschikt kunnen als bewijs dienen in de lopende civiele procedure met als inzet een miljoenenerfenis. Maar gebeurt dat ook? Die vraag zal worden beantwoord in het plot van het boek.

4…. Gerechtelijke dwalingen - De teloorgang van de Belgische juryrechtspraak tegenover een sterke roep (Fred Teeven) in Nederland naar de herinvoering van een dergelijk berechtingsysteem van lekenrechtspraak als mogelijk antwoord op de vaak falende rechtspraak door professionele rechters

5…. We noemen namen - Ook uniek in De Oordopjesmoord is dat alle namen pontificaal genoemd worden. Dit in harmonie met de transparantie op internet. De kolderieke situatie dat in de traditionele media alles met initialen wordt verhuld (juist en vooral ook de etniciteit) terwijl in de nieuwe media in de meeste gevallen de dadernamen vrijelijk genoemd worden.

6…. Buro Jeugdzorg - Els zoon Beau is de laatste 10 jaar van het ene naar het andere gezin gehusseld. De catastrofale gevolgen daarvan tekenen zich inmiddels af. De arme jongen is bij Buro Jeugdzorg Tilburg doodleuk uitgeschreven omdat hij weer bij zijn moeder kan wonen. (Els Leemans woont zelfstandig en werkt vanuit een relatieve vrijheid aan haar resocialisatie tot de einddatum van haar detentie in het voorjaar van 2011) Echter de moeder onderneemt op dit moment de ene zelfmoordpoging na de andere en niets daarvan is thans bij Jeugdzorg bekend. De huidige situatie is voor het kind meer onstabiel dan ooit.


Maatschappelijke relevantie inzake de moord op Tinka van Rooij

1 …. Moordenaars lopen vrij rond - Het ‘wegprioriteren’ van schijnbaar opgeloste maar evenwel onopgeloste moordzaken door justitie.

2…. Het onschuldige wiethokje is onderdeel geworden van keiharde criminaliteit - De teelt van en de handel in softdrugs is haar onschuld allang voorbij -  Zie de uitzending van Zembla (ook een optreden van Cees van Rooij, de vader van Tinka) en de intro over deze uitzending op de bewuste pagina van Zembla:  http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1583&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1963&cHash=8ffc44d7b4

3…. Gemediatiseerde rechtszaken - De veroordeling van Betty Bogaarts als vierde verdachte in de moord op Tinka van Rooij zonder enig bewijs maar op basis van een enkele, later overduidelijk gebleken, leugenachtige verklaring. Dit laatste is door het OM keihard bevestigd doch bij de Hoge Raad, waar de zaak nu nog loopt, niet gekend.

4…. Aannames versus feiten - De ronduit verwerpelijke berichtgeving in de media waar aannames, veronderstellingen en hypothesen als keiharde feiten worden gecommuniceerd. 

 

aug.  2010

De auteur J. Hans Mauritz is voor vragen te bereiken op 06 24 95 68 40

of via info@DeOordopjesmoord.nl


De OordopjesmoordDe ZaakNieuwsIn de MediaAchtergrondenBestellen