De Oordopjesmoord
De Zaak
Nieuws
In de Media
Achtergronden
Bestellen
Maart 2013
Jan. - Febr. 2013
Maart - Dec 2012
Februari 2012
Januari 2012
Aug. - Dec. 2011
Maart - Juli 2011
Februari 2011
Januari 2011
Jan. - Dec. 2010
Jan. - Dec. 2010

Hans Mauritz 'supergetuige' in Betty B.- zaak

DONGEN, 15 DEC 2010 – Het manuscript van De Oordopjesmoord is er de aanleiding van dat auteur Hans Mauritz als één van de belangrijkste getuigen, zo niet als kroongetuige, op zal treden in de cassatiezaak tegen Betty Bogaarts, de vierde destijdse verdachte in de moord op Tinka van Rooij (foto) , een moordzaak die ogenschijnlijk niets maar gelijktijdig ook alles met de liquidatie van Ran Biemans te maken heeft. Betty B., zoals de media haar noemen, was aanvankelijk door de rechtbank in Breda vrijgesproken. Daarop tekende het Openbaar Ministerie hoger beroep aan maar wederom werd de Oosterhoutse en voormalig levenspartner van mededader Angelo de Been voor het hof in Den Bosch vrijgesproken. Tegen deze vrijspraak ging het OM in cassatie met een maandenlang durend proces voor het hof in Arnhem als gevolg.  

Op basis van buitengewoon invalide argumenten kreeg Betty nu 6 jaar aan haar broek en kierde advocaat-generaal Jan-Willem Grimbergen dat hij er content mee was dat het hof een bewezenverklaring had gevolgd terwijl de basis voor het vonnis slechts gelegen was in de aantoonbaar leugenachtige verklaring die Angelo de Been tegen zijn voormalig partner had afgelegd. Tegenover Oordopjesmoord-auteur Hans Mauritz  heeft De Been toegegeven uit pure rancune te hebben verkaard en samen met andere, nieuwe verklaringen, feiten en omstandigheden ontdekte Mauritz dat Betty slechts aangerekend kon worden dat zij haar morele plicht had verzaakt – en dat kan niet leiden tot een strafrechtelijke vervolging -,  precies de kern van het vonnis tot vrijspraak in zowel Breda als Den Bosch. Het is tegen de veroordeling in Arnhem medio 2008 dat Betty’s  advocaat Adam Doesburg in cassatie ging bij het hoogste Nederlandse gerechtscollege, de Hoge Raad. Met succes want afgelopen juli verbrak de Hoge Raad het arrest van het hof in Arnhem waarna vernietiging van het vonnis volgde en werd Betty na 2 jaar detentie vrijgelaten. Precies zoals Mauritz op deze site en in het manuscript van De Oordopjesmoord had voorspeld. Nu dan is er op 10 januari 2011 de zitting voor het hof in Den Haag waarvoor Mauritz door Advocaat-generaal Van der Horst als belangrijkste getuige is opgeroepen. Het is niet bekend of ooit eerder de inhoud van een boek leidend zou worden in de beoordeling van de zo mogelijke medeplichtigheid of de rol van medepleger van een verdachte in een moorddossier

 

foto Tinka van Rooij: eigen foto Novio Media Uitgevers. Opname van het door Jaap Jongbloed geschreven  boek 'Vermist en Vermoord' over de moord op Tinka van Rooij. De originele foto zoals geplaatst en voorkomt op bijgaande afbeelding is van Cees van Rooij en Ria Huijbregts)

Zwaar geschut tegen De Oordopjesmoord

7 DEC. 2010 - Zowel in het dossier Biemans als in de Tinka-zaak zijn er nog al wat mensen die iets te verbergen hebben. En dat vertaalt zich op dit moment in de nietsontziende dreigementen, aanzeggingen tot gerechtelijke procedures en power play-achtige sommaties die De Oordopjesmoord-uitgever Novio Media en auteur Hans Mauritz sinds enkele dagen bereiken. Nu De Oordopjesmoord op het punt staat van uitkomen wordt er links en rechts  heftig gepanikeerd.


De familie Schellekens-Biemans, die nog volop inzet op de miljoenenerfenis, weerspreekt of weerlegt geen enkele van de tientallen aantijgingen maar dreigt wel met procedures in het geval uit de inhoud van De Oordopjesmoord smaad, laster of eerroof zou blijken.


Frank van Merrienboer van ESJ Accountancy, voormalig financial coach van zowel Els als Ran, heeft via het Bredase kantoor van Koch & Van den Heuvel Advocaten een spervuur van sommaties en dreigementen geuit zonder ook maar één van de voorgelegde statements (o.a. meineed) te weerspreken of te weerleggen.

Albert Ebben, voormalig eigenaar van ESJ Accountancy heeft er de Amsterdamse advocaat Jacob Cornegoor van het kantoor Spigthoff tegenaan gegooid. De zeer kwalijke rol die Ebben heeft gespeeld rond de vervreemding van het bedrijf (is nu in handen van Ebben's zoon en en dochter....) en tal van ronduit criminele feiten spelen een belangrijke rol in het plot van het boek. Ebben daarmee confronterend kwam evenmin met enige weerspraak of weerlegging en nu is het dan de volstrekt foute advocaat Cornegoor, zelf op dit moment verdachte in de miljoenenfraudezaak van het Rotterdamse Havenbedrijf (Willem Scholten, RDM etc.), die advocaat van de duivel speelt en vandaag met een juridisch bombardement is gekomen.

Cees van Rooij, de vader van Tinka, doet er het zwijgen toe nadat hij is geconfronteerd met tientallen statements die zijn rol in de Tinka-zaak op een schokkende wijze blootleggen. Wel zijn er uit die hoek de nodige telefonische bedreigingen geuit tegen auteur Mauritz. Je kunt als uitgever in minder zwaar weer terecht komen bij de lancering van een boek! In de loop van deze week meer informatie alsmede een weergave van alle briefwisselingen met de verschillende partijen en ook meer nieuws over de exacte uitgiftedatum van De Oordopjesmoord
.

Els nu bijna 8 jaar vast

DONGEN, 6 DEC. 2010 - Els Leemans (foto) die in december 2006 werd veroordeeld tot 25 jaar gevangenis voor de moord op haar man Ran Biemans heeft nog enkele maanden te gaan. Sinds oktober 2009 is ze in de mensenmaatschappij weer aan het werk. Het resocialisatieprogramma is al in gang gezet. In totaal heeft de vermeende moordenares nu bijna 8 jaar gezeten. In 2004 kwam Els na 4 jaar voorarrest vrij en kon ze het assisenproces van eind 2006 in vrijheid afwachten. 25 jaar was de uitspraak op 1 december 2006. Ook toen mocht ze nog eventjes naar huis om 'wat zaken te regelen'. Ze meldde zich echter niet aan de poort van de Turnhoutse gevangenis voor de resterende 21 jaar. Want, ze had in België de volle mep moeten uitzitten omdat ze niet had bekend en niet zou bekennen en vooral geen spijt betuigde zoals de Belgische justitie dat vraagt om in aanmerking te komen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling na 1/3 van de straf . Els tippelde naar Nederland waar ze in de zomer van 2007 alsnog werd opgepakt omdat Nederland zich bereidt had verklaard de strafuitvoering van de Belgen over te nemen. Het werd  bij de rechtbank in Breda 12 jaar. Minus de in Nederland gebruikelijke Voorwaardelijke Invrijheidstelling na 2/3 van de straf kwam dat netto op 8 jaar brommen

Kort geding door tegenpartij afgeblazen

DONGEN, 19 NOV. 2010 - De dreiging van een kort geding waarmee de advocaat van een van de hoofdrolspelers in De Oordopjesmoord vorige week had geschermd is van de baan. Klaarblijkelijk heeft men de zinloosheid van een dergelijke exercitie ingezien. Wel is aangekondigd dat De Oordopjesmoord-uitgever Novio Media in rechte zal worden betrokken indien uit het boek blijkt dat er sprake is van smaad, laster of eerroof. De uitgever echter weet zich verzekerd dat zulks niet het geval zal zijn omdat alle feiten en omstandigheden dubbel zijn gecheckt. Meer hierover in het nieuwsitem hieronder van 2 november. Ondertussen is aan enkele andere betrokkenen via hoor en wederhoor de kans gegeven te reageren op beweringen zoals deze in het boek worden gedaan. Blijven reacties uit dan zal worden volstaan met de melding dat deze partijen e.e.a  niet hebben weerlegd of weersproken en wordt De Oordopjesmoord in de komende week gedrukt

Kort geding tegen  De Oordopjesmoord

DINSDAG 2 NOV. 2010 – Vandaag ontvingen De Oordopjesmoord-uitgever Novio Media en auteur Hans Mauritz van de advocaat van een van de hoofdrolspelers een aanzegging tot dagvaarding in kort geding. De aanzegging is het gevolg van het hoor en wederhoor zoals Mauritz dat conform de journalistieke codes  aan enkele hoofdrolspelers heeft geboden. Allen hebben meer dan vier  jaar de gelegenheid gehad te reageren op eerdere belastende feiten, aantijgingen en precaire statements. Geen van de hoofdrolspelers was in de afgelopen twee jaar genegen openheid van zaken te geven dan wel op de aan hen in het kader van hoor en wederhoor voorgelegde conclusies en bevindingen te reageren. Nu delen van het manuscript hen in het kader van hoor en wederhoor zijn toegezonden en het boek op het punt staat van verschijnen zijn er dan toch de finale reacties. In de loop van woensdag 3 of donderdag 4 november zal duidelijk worden of die dagvaarding in kort geding er ook werkelijk komt. In dat geval staat een zitting vrijwel zeker al in het begin van de komende week op de rol. De geplande drukdatum van 5 november (geplande distributie naar de boekhandel 8 november 2010) is om die reden zekerheidshalve verschoven naar circa 12 november. Niet omdat de uitgever zich laat beïnvloeden door smaad- en lasterklachten en ook niet uit bezorgdheid over welke uitspraak in kort geding dan ook, maar puur om betrokken partijen buiten rechte alsnog extra (tijds)ruimte te geven om te regeren op het hen geboden hoor en wederhoor

De Oordpjesmoord is een uitgave in de ISBN / NUR-categorie Literaire Non Fictie. In een dergelijke uitgave dienen alle statements, feiten en aantijgingen te berusten op twee of meerder bronnen. Dat is het geval en derhalve kan er geen sprake zijn van laster, smaad of eerroof. De waarheid kan immers geen smaad of laster opleveren zoals daarover voldoende jurisprudentie bestaat ondermeer in de recente affaire tussen Nina Brink en ‘Nina, de onweerstaanbare opkomst van een power lady’-auteur Eric Smit. De webmaster van deze site houdt u de komende dagen op de hoogte van de verwikkelingen en het definitieve verschijningsmoment van De Oordopjesmoord

Hans Mauritz op VRT in programma Terzake


22 OKT. 2010 - Afgelopen woensdag viel het doek voor Els Clottemans en werd zij schuldig bevonden aan een moord die afgelopen week tout  Belgie  bezig hield: De Parachutemoord. Vanwege de vele parallellen met de moord op Ran Biemans (onder meer schuldigverklaring zonder hard bewijs) en om reden van een op handen zijnde reportage over De Oordopjesmoord  interviewde het door meer dan 2 miljoen Belgen bekeken programma Terzake (onderdeel van het VRT-Nieuws en uitgezonden op Canvas) De Oordopjesmoord-auteur Hans Mauritz. Volg  deze link en spoel zo nodig naar minuut 15.30 en/of 17.40

Groot artikel in dagblad BN/De Stem maakt veel los


DONGEN, 7 OKT. 2010 - Vandaag in alle edities van BN / De Stem een uitgebreid artikel over De Oordopjesmoord.  Het artikel is ook te lezen op de online-versie van de krant . Tot 8 oktober vanaf de voorpagina van BNDeStem.nl en daarna blijvend achter deze link: BN DeStem 

Klik hier voor een PDF-je van het krantenartikel. Enkele voorbeelden van artikelen of links op internetuitgaven, blogs en Google vindt u hier

Moordzaak Tinka van Rooij heropend ?


DONGEN, 17 JUNI 2010 - Niemand vermoedde ooit de verwevenheid tussen de moord op Ran Biemans en die op Tinka van Rooij, de Bredase die in 2004 op gruwelijke wijze werd vermoord. Niemand concludeerde uit de ogenschijnlijke dubbelrol van Wilko Ites in beide dossiers de bizarre link tussen beide moordzaken. Begrijpelijk omdat Wilko - zo later bleek - niets met de moord op Tinka van doen had, maar bij de speurtocht in de ene moord  leverde dat een scoop op in de andere en andersom. Uitgerekend vandaag werd bekend dat Betty Bogaarts, de vierde en laatste veroordeelde  in deze moordzaak, binnenkort op vrije voeten komt. Na twee vrijspraken in Breda en Den Bosch werd Betty voor het Hof in Arnhem in 2008 alsnog veroordeeld tot 6 jaar. De hoge raad heeft nu geoordeeld dat het Hof in Arnhem ten onrechte een bewezenverklaring heeft gevolgd. Auteur Hans Mauritz, die zich aanvankelijk ook overtuigd voelde van het mededaderschap van Betty deed echteral eind 2008  een bijzondere ontdekking waarna hij zijn zienswijze volledig diende bij te stellen. Na de veroordeling van Arno Norbart (18 jaar), Betty's levensgezel Angelo de Been (15 jaar) en Betty's broer Jack Boogaarts (12 jaar) gaf Tinka's vader Cees van Rooij vol gas om Betty achter de tralies te krijgen. Hij kon en moest echter weten dat Betty hooguit  een lichte vorm van medeplichtigheid kon worden aangerekend en dat van 'medeplegen' absoluut geen sprake kon zijn. Immers voor de beoordeling van het laatste hadden de rechters in Arnhem zich volledig gefocust op de verklaring van Betty's partner Angelo de Been. Een verklaring die later aantoonbaar leugenachtig zou blijken. Aan Hans Mauritz  heeft De Been dat ruiterlijk toegegeven. Sterker nog, Van Rooij zette alles op alles  om Betty, de absolute achterkant van de moord, veroordeeld te krijgen terwijl hij eveneens wist dat de moord op zijn dochter ook een bizarre 'voorkant'  had. Dit werd echter doodgezwegen omdat de criminele antecedenten van Tinka daarmee vooralsnog onder een loep zouden komen te liggen. Hoe dat precies zit leest u in De Oordopjesmoord omdat juist dit feit de allesbeslissende scoop in zich draagt ( foto: eigen foto Novio Media Uitgevers. Opname van het boek 'Vermist en vermoord' over de moord op Tinka van Rooij ) 

Update Juli 2010 - Het vonnis in casatie van het hof in Arnhem tegen Betty Bogaarts is door de Hoge Raad vernietigd en terugverwezen naar het hof in Den Bosch. Over enkele dagen zal tevens worden beloten of de hechtenis van Betty wordt geschorst. Al eerder voorspelde De Oordopjesmoord-auteur Hans Mauritz deze ontwikkelingen op deze site

(foto: eigen foto Novio Media Uitgevers. Opname van het door Jaap Jongbloed geschreven  boek 'Vermist en Vermoord' over de moord op Tinka van Rooij. De originele foto zoals geplaatst en voorkomt op bijgaande afbeelding is van Cees van Rooij en Ria Huijbregts)

  
Mega-erfenis nog steeds geparkeerd


DONGEN, 22 APRIL 2010 - Na 13 jaar is de miljoenenerfenis nog steeds niet uitgekeerd. Feitelijk is Els Leemans als veroordeelde moordenares van haar man onwaardig om te erven. Echter een tussenvonnis van de handelskamer van de rechtbank in Breda heeft in november 2009 duidelijk gemaakt dat Els' veroordeling in België 'geen dwingend bewijs oplevert' voor de civiele procedure in Nederland met als inzet de miljoenenerfenis. Je kunt klaarblijkelijk in land A een moord plegen en daarvoor in land B een fikse bonus incasseren. Het Belgische strafvonnis heeft, zo als het er nu bij staat, volgens de Bredase  rechter dus geen invloed als het gaat om de beoordeling van de vraag wie nu de miljoenenerfenis toekomt. Els of Ran's zus Joke Biemans - Schellekens dan wel haar erfgenamen of  rechtsopvolgers omdat Joke begin januari 2010 overleed. Aan de laatste, eisende partij nu dus de eer om aan te tonen dat Els de hand heeft gehad in de moord op Ran Biemans zo heeft de rechter in tussenvonnis geoordeeld. Een juridische kronkel van jewelste zo stellen enkele geënquêteerde advocaten. Immers, nu is er een strafrechtelijk element toegevoegd aan een civiele procedure waarbij de eisende partij  dient te bewijzen dat Els de moord heeft gepleegd. Iets wat als een volstrekt  onmogelijke opgaaf moet worden beschouwd.  'Erfenis of Bloedgeld', een van de meest intrigerende hoofdstukkenin De Oordopjesmoord.De OordopjesmoordDe ZaakNieuwsIn de MediaAchtergrondenBestellen