De Oordopjesmoord
De Zaak
Nieuws
In de Media
Achtergronden
Bestellen
Maart 2013
Jan. - Febr. 2013
Maart - Dec 2012
Februari 2012
Januari 2012
Aug. - Dec. 2011
Maart - Juli 2011
Februari 2011
Januari 2011
Jan. - Dec. 2010
Maart - Juli 2011

Nu al bekend dat vonnis op woensdag 20 juli a.s. weer voor 6 weken zal worden aangehouden. Bredase rechters breken hun hoofd over criminele moordmiljoenen

DONGEN, Donderdag 14 juli 2011 - Vandaag ontving De Oordopjesmoord auteur Hans Mauritz een telefoontje van de rechtbank in Breda met de onwaarschijnlijke mededeling dat de uitspraak in de civiele procedure  tussen de familie Schellekens-Biemans en Els Leemans (inzet: wie komt de criminele moordmiljoenen toe;  Ran's familie of de voor moord op haar man veroordeelde Els Leemans) aanstaande woensdag 20 juli wederom voor 6 weken zal worden aangehouden. Vijf maal in totaal is er nu voor een periode van zes weken  aangehouden terwijl er in dat half jaar geen enkele zitting heeft plaatsgevonden en partijen ook geen  schriftelijke stukken hebben uitgewisseld. En dat houdt niets anders in dan dat de Bredase rechters voor een nagenoeg onmogelijke opgave staan. In de loop van komend weekend van 16 en 17 juli komt DeOordopjesmoord.nl met een bijzondere duiding van de huidige ontwikkelingen. [ Achtergronden ] 


                             

Volledige vrijspraak Betty Bogaarts in zaak Tinka van Rooij. De Oordopjesmoord-auteur Hans Mauritz speelt grote rol van betekenis in het vonnis van het hof in Den Haag


DEN HAAG / DONGEN, maandag 18 juli 2011 - Na drie eerdere vrijspraken is Betty Bogaarts (foto), de vierde moordverdachte in de zaak Tinka van Rooij, nu - ten finale - wederom vrijgesproken. Het doorwrochte en juridisch ijzersterke pleidooi van Betty’s raadsman Adam Doesburg op 4 juli j.l. heeft zoals verwacht een beslissende rol gespeeld. Iets wat ook gezegd kan worden over de onder ede afgelegde verklaringen van De Oordopjesmoord-auteur Hans Mauritz, die ter zitting van 12 januari 2011 het doorslaggevende ‘bewijsmateriaal’ op basis waarvan Betty in 2008  bij het hof in Arnhem zes jaar aan haar broek kreeg, volledig onderuit wist te trekken. De verklaring van de vermeende hoofddader Arno Norbart, die op 12 januari voor het hof in Den Haag pontificaal toegaf tijdens de zitting in Arnhem meineed te hebben gepleegd over de rol van Betty  en het zwijgen van Angelo de  Been, die altijd zo stellig was geweest over de betrokkenheid van Betty, deed de rest.

De  getuigenis van Mauritz voor het hof in Den Haag spitste zich toe op de mega-leugenachtige en op ziekmakende rancune steunende verklaring van Angelo de Been die tijdens het proces in Den Bosch (2005, hoger beroep OM tegen Betty) niet mocht worden meegenomen maar waaraan in Arnhem evenwel een allesbepalend gewicht werd gehangen. “Het is die verklaring welke Mauritz dusdanig onderuit heeft getrokken dat het naar oordeel van intimi en professionals wederom zal leiden tot vrijspraak” meldde deze website al in januari van dit jaar. De uitspraak van vandaag betekent nogal wat voor de inhoud van De Oordopjesmoord waarin expliciet uiteen wordt gezet op welke bijzondere en vooral onorthodoxe wijze de auteur een interactieve rol heeft gespeeld bij de 'moordprocessen' waarover het boek nou juist gaat. De motivering van het hof geeft overduidelijk uiting aan de waarde welke wordt toegekend aan de door Mauritz onder ede afgelegde verklaringen. Immers, de verklaring van Angelo de Been waarop Betty in 2008 tot 6 jaar werd veroordeeld werd nu door het hof volledig buiten beschouwing gelaten. Het belangrijkste ‘bewijs’ was van tafel.

Heeft Betty nu wellicht enig recht op een objectieve weergave van wat het klip-en-klaar-vonnis van vandaag aangeeft? Mauritz stelt met klem van wel. Tal van media hebben zich de laatste jaren schuldig gemaakt aan buitengewoon tendentieuze berichtgeving. Het is hen deels vergeven want het is nogal linke soep om voor wat betreft je bron(nen) afhankelijk te zijn van Tinka's vader Cees van Rooij. Dat daar ongelukken van komen werd twee weken geleden opnieuw duidelijk. In een ultra korte schorsing van de zitting ziet Van Rooij kans om de eis van Advocaat Generaal Marcel van der Horst (rond 11.35 uur) door te bellen naar BN / De Stem en Omroep Brabant.  “Weer zes jaar geëist tegen Betty B”, klinkt het euforisch. Wat hij dan wijselijk achterhoudt is dat het ‘medeplegen’ waar het in Arnhem in 2008 allemaal om draaide op dat moment al volledig van de baan was en dat de A.G. om nog iets van de zaak te redden de hele aanklacht op volle kracht had teruggeschroefd van 'medeplegen' naar ‘medeplichtigheid’. Van de bewezenverklaring van  ‘Arnhem’, waar Cees van Rooij immer mee koketteerde, is door het hof geen spaan heel gelaten

De private obsessie van Van Rooij om Betty achter de tralies te krijgen heeft de belastingbetaler inmiddels meer dan en miljoen euro gekost. De schadevergoeding die Betty nu bij het OM zal claimen (zo’n 1000 dagen maal 90 euro; advocaat Adam Doesburg denkt aan nog hogere bedragen getuige de on line-versie van BN / De Stem van vandaag) nog buiten beschouwing gelaten. Zowel Betty als Adam Doesburg zijn vastberaden om tegen van Rooij een civiele procedure dan wel strafzaak te starten ter zake smaad, laster en eerroof. Men is daar heel stellig in. Indachtig de jurisprudentie inzake Maurice de Hond (klusjesman, de Deventer moordzaak) ziet dat er voor Van Rooij nu wel heel slecht uit. Er zijn maar liefst 32 media-uitingen geregistreerd en vastgelegd (print, radio en TV) waarin Van Rooij ten tijde dat Betty vrijgesproken was (na Breda, na Den Bosch en na de vernietiging van de uitspaak van het hof in Arnhem door de hoge raad vorig jaar) haar onmiskenbaar als moordenares beschuldigt. De positie van Van Rooij is niet te benijden. Dit zal ‘m vrijwel zeker ‘kat en kogel’ gaan kosten. Zelfs nog vandaag zet hij Betty voor microfoon en camera van Omroep Brabant weg als medepleger van moord. [klik op deze pagina rechtsboven op de journaalbeelden]

Tegenover Omroep Brabant meldt Van Rooij vanochtend ook: “Dit is juridische haarkloverij die mij boven de pet gaat", waarmee hij zich andermaal een slecht verliezer toont. Het vonnis is overduidelijk en zelfs van alle juridische haken en ogen ontdaan. De grootste simplist snapt wat er staat. Van haarkloverij is allerminst sprake. Het is de zoveelste flagrante leugen van Van Rooij waarmee hij – in dit geval - de lezer van OmroepBrabant.nl maar ook de Omroep Brabant Tv-kijkers en - radioluisteraars om de tuin denkt te leiden.

Bovenstaande klemt temeer omdat Van Rooij er onomstotelijk weet van heeft dat de architect annex opdrachtgever van de moord plus een huurmoordenaar nog steeds vrij rondlopen. Dat is hem ook door ex-recherchechef Henk Roovers al begin 2008 luid en duidelijk medegedeeld. Als hij dan op de site van Omroep Brabant stelt:  “Dit is geen genoegdoening naar Tinka toe”, dan is hij het toch echt zelf die ‘genoegdoening’ frustreert.

Zet Arno een uurtje op het politiebureau achter het foto-identificatiesysteem en doe dat ook met C.A. uit Baarle-Nassau, aan wie de huurmoordenaar de moord heeft opgebiecht, en je weet het. Een Oslo-proefje eroverheen en het is zo gepiept. Het is niet eens aangekaart, niet eens geprobeerd. Hoef je geen onderzoek voor te heropenen en ook geen justitiële prioriteitenafwegingen voor te maken. Indien beiden  - bijvoorbeeld – nr 216 aanwijzen is het gewoon 18 jaar. Of de huurdoder ook de opdrachtgever zal aanwijzen valt niet te verwachten maar qua ‘genoegdoening’ zijn we dan al wel mijlen verder dan met de Betty-case. Eenieder snapt waarom dit niet zal gebeuren. Vanuit Tinka’s vader Cees van Rooij gezien zou het al te veel narigheid blootleggen (daarom heeft hij verdere onderzoeken gefrustreerd) en voor het Team Grootschalige Opsporing Breda zou het hun falen en bewezen malverseren overtuigend aantonen. Het is ondermeer ook om het verschil tussen wat op videoband staat en wat neergeschreven is in de talloze PV’s (Adam Doesburg heeft dat ter zitting van 4 juli j.l. voor het hof in Den Haag glaszuiver aangetoond) dat het hof nu heeft geoordeeld tot vrijspraak. Dat staat niet letterlijk in het vonnis maar de motivering verwijst daar duidelijk naar voor hen die bij de ziftingen aanwezig zijn geweest.

In het kader van hoor en wederhoor heeft De Oordopjesmoord-auteur Hans Mauritz Cees van Rooij vandaag geconfronteerd met de vrijspraak van Betty plus nog een enkel ander feit dat nog even boven de markt was blijven hangen. (valsheid in geschrifte bij de aanvraag voor kostenloze rechtshulp ten behoeve van het door Van Rooij tegen Mauritz aangespannen kort geding van januari j.l. en misbruik van recht en malverseren bij het betekenen van vermeende boetes aan het adres van Mauritz.) Een reactie is wederom uitgebleven.

Een aardig doorkijkje vormt wellicht het e-mailbericht dat Hans Mauritz vannacht ontving van DeMisdaadjournalist.nl-uitgever en auteur Hendrik-Jan Korterink op een korte vraagje of hij mogelijk ‘iets gemist had’ en vervolgens het antwoord van Mauritz op de reactie van Korterink


Hallo Hans,
 
Beetje gemist: als hier (in Canada) de dag begint, is hij bij jullie al haast voorbij. Ik wil er morgen even een berichtje over maken. Wat vind jij van de vrijspraak voor Betty? Terecht? En komt je boek in juli nog uit, ik meende dat je dat ergens had aangekondigd, maar ik kan me vergissen. Ik heb Arno ook nog gesproken, maar dat leek me op dit moment niet zo zinvol, ik heb tegen hem gezegd dat ik eerst jouw boek afwacht, anders gaan we allemaal dubbele dingen doen.
 
Vr. groet,
 
Hendrik Jan


 

Hallo Hendrik-Jan,

  

Ik wist dat je in Canada zat. Al eens eerder op je site gelezen.

 

Ja, wat ik van de vrijspraak vind lijkt me wel duidelijk. Heb het al een jaar geleden voorspeld. Als je op de verklaring van Angelo, die in Den Bosch in 2006 tijdens het hoger beroep niet meegenomen mocht worden, zou worden veroordeeld, dan zou dat een gerechtelijke dwaling opleveren waarbij de Schiedammer parkmoord en de zaak Lucia de Berk verbleken. Dat heb ik ook aangetoond voor het hof in Den Haag op 12 januari j.l. Het was toch echt puur en alleen op Angelo’s verklaring waarop Betty voor het hof in Arnhem onderuit ging. De hoge raad heeft daar kachelhout van gemaakt en wat Advocaat Generaal Marcel van der Horst in een ultieme poging om vrijspaak te voorkomen 14 dagen geleden nog in stelling bracht was niet meer dan het herkauwen van de vermeende bewezenverklaring in Arnhem. Dat ging toen nog om medeplegen en dat heeft Adam Doesburg in zijn pleidooi op een afdoende wijze getackeld waardoor Van der Horst in een krampachtige poging om vrijspraak te voorkomen niets anders restte dan te opteren voor medeplichtigheid. Het hof heeft de verklaring van Arno op 12 januari (“We moesten van de advocaten elkaar zoveel mogelijk belasten” en “Ik heb voor het hof in Arnhem meineed gepleegd over de rol van Betty”), mijn bijdrage waarin ik aantoonde dat de verklaring van Angelo (2005, Hoger Beroep Den Bosch) is afgelegd in een periode waarin hij zo ongeveer van de ene in de andere psychose rolde (Mauritz had alle 170 brieven waaruit dat bleek op 12 januari bij zich en op verzoek van het hof nog tijdens de zitting ter griffie laten kopiëren) en Angelo nog één enkel levensdoel bleek te hebben: de totale vernietiging van Betty Bogaarts. Nee, het vonnis van vandaag is heel duidelijk. Daar is geen woord Spaans bij.

Nee, juli gaat niet lukken. Kijk maar op de site. Dan zie je de argumenten waarom het augustus en wellicht september zal worden. Ik ben de laatste 18 maanden steeds ingehaald door nieuwe ontwikkelingen. En om dat ik daar zelf een rol in heb gespeeld wil ik de uitkomsten daarvan absoluut in het boek verwerken. Leg de lezer van jouw site maar uit dat het echt aan externe ontwikkelingen heeft gelegen waarom De Oordopjesmoord nog niet uit is.

Het beeld in de Tinka-zaak kantelt de laatste maanden en zelfs het voetvolk heeft nu zijn reserves jegens Cees van Rooij. De postings op OmroepBrabant.nl en BN / DeStem.nl getuigen daarvan. Voorbeeld op OmroepBrabant.nl: “Raar dat de vader van een criminele dochter zit te trillen op zijn stoel als het rechtssysteem in Nederland iemand vrijspreekt van betrokkenheid aan de moord op zijn criminele dochter. Blijkbaar begrijpt hij nog steeds niet dat dit het risico van het vak is dat zijn dochter uitvoerde en waar zij zelf in vrije wil en bij volledig bewustzijn voor gekozen heeft. Maar pappa moet weer zo nodig in de publiciteit, hij kan zich beter eens druk gaan maken over genoegdoening aan alle slachtoffers van de criminele activiteiten van zijn dochter”. Een dergelijke reactie zag je pakweg een jaar geleden niet…..

Scan even snel het mailtje hieronder dat ik vanmiddag naar Cees van Rooij stuurde in het kader van hoor en wederhoor en het antwoord op jouw vraag is gegeven. Ik plak het hier onder. Ik heb niets tegen Van Rooij persoonlijk maar het moet allemaal maar eens gezegd.

Ik heb laatstelijk op je site maar niet meer gereageerd. Er zitten wat ‘reageerders'  bj die heftig lijden aan emotionele incontinentie. Van die gasten win je het nooit. Ook niet met een ‘smoking gun’.

Veel plezier nog in Canada. Ik ben zelf in 2003 van Portland Oregon (westkust) in drie weken (6000 km ) naar Pensecola Beach, Florida (oostkust) gereden, dwars door Amerika. Een wens is nog met mijn vrouw naar Canada te gaan om met een camper het ganse land te doorkruisen. Ik ben jaloers op je.

Met besten groet,

Hans

Relevante links

Omroep Brabant (bekijk ook de journaalbeelden rechtsboven in het scherm)

http://www.omroepbrabant.nl/?news/1585181083/Laatste+verdachte+moord+Tinka+van+Rooij+vrijgesproken.aspx

Het vonnis:

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BR1916&u_ljn=BR1916

BN / De Stem:

http://www.bndestem.nl/regio/9130234/Vrijspraak-in-oude-moordzaak-Tinka-van-Rooij.ece

De Telegraaf:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/10215093/__Betty_B._vrijgesproken__.html

De Misdaadjournalist.nl:

http://misdaadjournalist.web-log.nl/misdaadjournalist/

CrimeSite.nl :

 http://www.crimesite.nl/nieuws/rechtszaak/21615-vrijspraak-in-moordzaak-tinka-van-rooij.html

Brabants Dagblad:

http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/bdbinnenland/9130178/Vrijspraak-in-oude-moordzaak-Tinka-van-Rooij.ece


De eerste proefdrukken zijn binnen! Het wachten is nu nog op 18 en 20 juli i.v.m. twee cruciale uitspraken in zowel de zaak Ran Biemans als die van Tinka van Rooij

DONGEN, 7 juli 2011 - Vandaag ontving De Oordopjesmoord-auteur Hans Mauritz uit handen van de drukker enkele proefexemplaren van het lang verwachte boek. De uitgave verkeert nu in de correctiefase en het wachten is nog op een tweetal gerechtelijke uitspraken in zowel de zaak Ran Biemans (wie erft de moordmiljoenen) en die van Tinka van Rooij (vrijspraak of wederom 6 jaar voor de vierde moordverdachte Betty Bogaarts) Twee hoofdstukken zullen ten finale aan de hand van de uitkomsten van respectievelijk 18 en 20 juli a.s. worden gesublimeerd. Meer info hier


Els Leemans verliest kort geding. Beslag Leemans op erfenis-bloedgeld opgeheven


DONGEN, 22 juni 2011 - Door de rechtbank keihard voor te liegen heeft Els Leemans het vorige week tegen haar aangespannen kort geding vandaag cum laude verloren. Els had begin mei op valse gronden beslag laten leggen op de miljoenenerfenis van haar man die zij zelf, conform het vonnis van het Belgische assisenhof,  om het leven heeft gebracht. Meer nieuws volgt  Neem alvast een kijkje op de site Rechtspraak.nl  of  hier

Het spel om de moordmiljoenen is nu serieus op de wagen, Els Leemans legt beslag op miljoenenerfenis , kort geding familie Schellekens-Biemans tegen Leemans met als inzet opheffing beslag


DONGEN , donderdag 16 juni 2011 - De voor moord op haar man veroordeelde Els Leemans heeft voor een bedrag van 3,5 miljoen euro beslag laten leggen op de zwaar besmette erfenis die 13 jaar na de moord nog steeds geen bestemming heeft gevonden. Een opmerkelijke move omdat Leemans inmiddels met vertrouwen het vonnis in de reeds jaren lopende civiele procedure over wie de moordmiljoenen toekomt tegemoet kon zien. Afgelopen woensdag 15 juni diende er bij de rechtbank in Breda een door de familie Schellekens-Biemans aangespannen kort geding met als inzet het opheffen van het door Leemans gelegde beslag. Aankomende woensdag 22 juni doet de rechtbank uitspraak 

Waar echter geen van onderstaand genoemde media aan appelleren is dat de in januari 2010 overleden zus van Ran Biemans al in januari 2007 een civiele procedure is gestart met als inzet Els Leemans, Ran’s vrouw die in december 2006 in België tot 25 jaar werd veroordeeld voor de moord op haar man, onwaardig te verklaren om te erven. Bij tussenvonnis van november 2009 heeft de rechtbank in Breda de eis van Ran’s zus Joke Schellekens-Biemans echter  - voorlopig -afgewezen omdat het vonnis in België (25 jaar gevangenneming) geen dwingend bewijs oplevert (!) in de Nederlandse civiele procedure. Echter, zo stelt de rechtbank, indien de eiser (de familie dus) zou kunnen aantonen dat Els Leemans de hand heeft gehad in de dood van haar man, een volstrekt onmogelijke opgave, zou de rechter er voor opteren de eis toe te kennen. Els Leemans zou dan ook in Nederland onwaardig worden verklaard om te erven en het bloedgeld, pakweg 5 miljoen euro of wat daar nog van over is, kan in dat geval worden bijgeschreven op bankrekening van de erfgenamen van Joke Schellekens-Biemans.  De bewijsopdracht werd op 24 april 2010 bij de familie neergelegd. Sinds die zitting, het betrof hier een comparitie van partijen waarbij De Oordopjesmoord-auteur Hans Mauritz van de rechter toestemming kreeg aanwezig te zijn, hebben er tot vandaag geen opvolgende zittingen plaatsgevonden. Eiser is  - uiteraard – niet in die bewijsopdracht geslaagd en uiteindelijk zou de rechter op 16 maart j.l vonnis wijzen. Dat vonnis echter is nu voor de derde keer met een periode van zes weken uitgesteld. Van 16 maart 2011 naar 27 april 2011, vervolgens naar 8 juni 2011 en nu dan wederom naar 20 juli a.s.. Wellicht is het dan zo ver. Het ziet er naar uit dat de rechtbank al op 8 juni j.l. al kennis droeg van het door Leemans gelegde beslag en ook van de kort geding-zitting van afgelopen woensdag 15 juni en heeft men klaarblijkelijk de uitspraak in deze procedure over het vonnis van de kort geding-rechter heen willen tillen. De rechtbank in Breda verkeert daarbij in een pijnlijke spagaat: formeel-juridisch dient zij de eis van de familie af te wijzen (de moordmiljoenen, aan de Nederlandse fiscus ontrokken en uit criminaliteit verkregen vermogen, vallen dan in handen van Els Leemans) terwijl de publieke opinie een dergelijk vonnis (een moord plegen in België en daarvoor in Nederland een vette bonus opstrijken) als het zoveelste monsterlijke vonnis van het OM zal bezien: een veroordeelde moordenares erft van de man die ze zelf heeft omgebracht.

Vanwege een niet geratificeerd verdrag tuusen Nederland en Belgie heeft toenmalig minister Ernst Hirsch Ballin (foto) zich na Kamervragen van de PVV in 2007 in alle bochten moeten wringen om Els Leemans hier in Nederland ten tweede male te berechten voor dezelfde moord om de straf zoals door het Belgische assisenhof aan Leemans was opgelegd over te nemen. Els Leemans is daarom in Nederland feitelijk niet veroordeeld. Het OM heeft slechts de tenuitvoerlegging van de straf overgenomen omdat Nederland nog steeds geen uitleveringsverdrag heeft met de Belgen. Het erfrecht is van toepassing op de Nederlandse situatie (Nederlands recht) terwijl ook de huwelijksakte tussen de beide echtlieden in Nederland is opgemaakt

In de loop van vandaag meerdere nieuwsitems over en duiding van de huidige ontwikkelingen

Zie ook:

 

> BN De Stem van donderdag 16 juni 2011

Gevecht om erfenis van vermoorde Ran Biemans

http://www.bndestem.nl/regio/breda/8935110/Gevecht-om-erfenis-van-vermoorde-Ran-Biemans.ece

> Brabants Dagblad van donderdag 16 juni 2011

Erven vermoorde Ran Biemans uit Rijen op hun hoede

http://bd.nl/nieuws/gilze-en-rijen/erven-vermoorde-ran-biemans-uit-rijen-op-hun-hoede-1.94670

> Omroep Brabant op woensdag 15 juni 2011

Eind aan strijd erfenis vermoorde Ran Biemans

http://www.omroepbrabant.nl/?news/1568451113/Eind+aan+strijd+erfenis+vermoorde+Ran+Biemans.aspx

Civiele procedure nu drie maal voor een periode van 6 weken aangehouden


DONGEN, donderdag 9 juni 2011 -  Gepland vonnis van 8 juni j.l. (zie nieuwsitem april 2011) inzake civiele procedure tussen de vermeende erfgenamen Schellekens - Biemans en Els Leemans wederom met 6 weken aangehouden. Uitspraak nu op 20 juli 2011.Els Leemans ligt in deze procedure in een redelijk gewonen positie omdat de familie Schellekens als eisende partij (eis: Els Leemans onwaardig te laten verklaren om te erven van Ran Biemans ) er niet in is geslaagd aan te tonen dat Els Leemans de hand heeft gehad in het overlijden van haar man. Er is echter een zeer moverende reden waarom de rechtbank in Breda het vonnis nu voor de derde keer voor een periode van 6 weken heeft aangehouden. Daarover later meer

Lees ook:

Zowel moord op Ran Biemans als Tinka van Rooij in juni en juli naar finale: uitgiftedatum De Oordopjesmoord daarom wederom noodgedwongen  uitgesteld

Zowel moord op Ran Biemans als Tinka van Rooij in juni en juli naar finale: uitgiftedatum De Oordopjesmoord daarom wederom noodgedwongen  uitgesteld


DONGEN, 29 MEI 2011 - Noodgedwongen is de uitgiftedatum van De Oordopjesmoord andermaal uitgesteld. In verband met de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen in zowel de moordzaak Ran Biemans als die van Tinka van Rooij heeft De Oordopjesmoord-uitgever niet eerder kans gezien de nu wel heel moverende redenen van het uitstel te communiceren. 

Nieuwe, onverwachte en zeer interessante  feiten hebben nu al meerdere verdagingen van de uitgiftedatum noodzakelijk gemaakt. Het is nog lang niet gedaan in de zaak Biemans en al helemaal niet als het gaat om de moord op Tinka van Rooij. 

Op dinsdag 18 januari j.l. stond De Oordopjesmoord als drukorder ingepland. echter vanwege het kort geding dat Cees van Rooij, de vader van Tinka, had aangespannen (12 januari j.l.), waarvan op de drukdatum de uitspraak nog niet bekend was, werd Novio Media Uitgevers gedwongen de drukorder te verschuiven naar later datum.  

Intussen werd auteur Hans Mauritz door het hof in Den Haag gehoord als ‘kroongetuige’ in de zaak van Betty Bogaarts, de vierde verdachte in de moorzaak Tinka van Rooij die inmiddels drie maal is vrijgesproken. Ter zitting van 12 januari draaide het weliswaar niet om de werkelijke toedracht van de moord op Tinka maar stond de rol van Betty hernieuwd centraal nadat de hoge raad het arrest van het hof in Arnhem had verbroken. Betty werd toen na twee vrijspraken alsnog schuldig bevonden aan medeplegen van moord en hoorde 6 jaar tegen zich eisen. 

De  getuigenis van Mauritz voor het hof in Den Haag spitste zich toe op de leugenachtige en op rancune steunende verklaring van Angelo de Been die tijdens het proces in Den Bosch (2005, hoger beroep OM tegen Betty) niet mocht worden meegenomen maar waaraan in Arnhem evenwel een allesbepalend gewicht werd gehangen. Het is die verklaring welke Mauritz dusdanig onderuit heeft getrokken dat het naar oordeel van intimi en professionals wederom zal leiden tot vrijspraak. In dat geval betekent dat nogal wat voor de inhoud van De Oordopjesmoord waarin andermaal de auteur een interactieve rol speelt bij moordprocessen waarover het boek nou juist gaat. De motivering van advocaat generaal Marcel van der Horst van de strafeis – zo is de verwachting – zal expliciet uiting geven aan de waarde welke door het hof wordt toegekend aan de door Mauritz onder ede afgelegde verklaringen. Na de zitting van 12 januari 2011 was de zitting voor het pleidooi van Betty’s advocaat Adam Doesburg en het requisitoir van de advocaat generaal gepland op 10 mei j.l. waarna de uitspraak zou volgen op 24  mei 2011, curieus genoeg de sterfdag van Tinka. Echter de zitting werd daags tevoren verdaagd vanwege ziekte van rechter Gubbels en staat nu op de rol voor 4 juli a.s. Op 18 juli a.s. is het dan eindelijk zo ver, de uitspraak in deze nu meer dan zes jaar voortslepende zaak. 

Wat betreft de ware toedracht van de moord op Tinka van Rooij (foto) zal De Oordopjesmoord voor veel volgers van deze site regelrechte eye opener zijn. De werkelijke opdrachtgever en de huurmoordenaar worden  - uiteraard geanonimiseerd - ten tonele gevoerd. Zij verkeren overigens in een comfortabele positie omdat het OM deze zaak niet zal heropenen. Daarvoor hebben de speurders in Breda te veel geblunderd. 

Ook kort na 20 januari 2011 werd plots duidelijk dat de rechter in Breda definitief vonnis zal wijzen in de civiele procedure waarin de familie van Ran Biemans eist dat Els Leemans onwaardig wordt verklaard om te erven en dus duidelijk zal worden in wiens schoot de moordmiljoenen zullen vallen: het zwarte en uit criminaliteit verkregen vermogen dat in Zurich is gestald. Op 8 juni a.s. is het zo ver. Ook in dit ‘proces’ heeft De Oordopjesmoord-auteur Hans Mauritz een rol van betekenis gespeeld. 

Novio Media Uitgevers gaat er van uit dat geïnteresseerden het met haar eens zal zijn dat het  buitengewoon stupide zou zijn om na 5 jaar noeste arbeid De Oordopjesmoord uit te geven zonder de uitkomst van deze ontwikkelingen op te nemen. Beide vormen als het ware een plot binnen het plot. 

Het vonnis van 8 juni a.s. inzake de civiele procedure over de Biemans-erfenis zal op die dag integraal op deze site worden geplaatst. Na de uitspraak van het hof in Den Haag op 18 juli a.s. zal Novio Media op deze site de definitieve uitgiftedatum bekendmaken terwijl alle abonnees op de nieuwsbrief van De Oordopjesmoord als ook allen die reeds via deze site het boek reeds hebben per e-mail op de hoogte stellen.

(foto: Tinka van Rooij:  eigen foto Novio Media Uitgevers. Opname van het door Jaap Jongbloed geschreven  boek 'Vermist en Vermoord' over de moord op Tinka van Rooij. De originele foto zoals geplaatst en voorkomt op bijgaande afbeelding van het boek is van Cees van Rooij en Ria Huijbregts)


Update donderdag 9 juni 2011

Gepland vonnis van 8 juni j.l. (zie nieuwsitem april 2011) inzake civiele procedure tussen de vermeende erfgenamen Schellekens - Biemans en Els Leemans wederom met 6 weken aangehouden. Uitspraak nu op 20 juli 2011.

Els Leemans ligt in deze procedure in een gewonnen positie omdat de familie Schellekens-Biemans als eisende partij (eis: Els Leemans onwaardig te laten verklaren om te erven van Ran Biemans ) er niet in is geslaagd aan te tonen dat Els Leemans de hand heeft gehad in het overlijden van haar man.

Er is echter een zeer moverende reden waarom de rechtbank in Breda het vonnis nu voor de derde keer voor een periode van 6 weken heeft aangehouden. Daarover later meer

Opnieuw uitstel uitgiftedatum De oordopjesmoord

DONGEN, 10 maart 2011 - Zoals eerder medegedeeld en gecommuniceerd via de website DeOordopjesmoord.nl is Novio Media Uitgevers geconfronteerd met de nodige juridische procedures die de uitgifte van De Oordopjesmoord ernstig heeft vertraagd.

 Inmiddels is er na het door Novio Media gewonnen kort geding (aangespannen door de vader van Tinka van Rooij) afgelopen woensdag wederom een kort geding aangekondigd – nu uit de Biemans-hoek – en dient de uitgever een executiegeschil te starten om reden van het feit dat bovengenoemde heer van Rooij een tiental boetes van elk 1000 euro heeft laten beteken voor nota bene niet verbeurde boetes. Weliswaar heeft hij het na publicatie van de open brief op de website niet aangedurfd ook daadwerkelijk tot beslaglegging over te gaan maar de betekende boetes dienen allereerst van tafel vooraleer De Oordopjesmoord wordt uitgegeven. De risico’s voor verdere duizenden euro’s belopende claims zijn te groot. Alleen al dit gegeven is er de reden van dat pas volgende week donderdag 17 maart de drukdatum definitief kan zijn. Wij gaan er van uit dat hiervoor begrip kunt opbrengen. 

Een andere gegeven is dat afgelopen week bekend is geworden dat de rechtbank in Breda op woensdag 16 maart vonnis wijst ter zake de miljoenenerfenis. Naar verwachting zal dit dermate veel spektakel opleveren en  - indien Els Leemans alsnog erft, hetgeen zeer wel tot de mogelijkheden behoort – ook de nodige reuring zal geven in de landelijke pers. Auteur Hans Mauritz wil om die reden en om reden van het feit dat de door hem aangedragen informatie in deze civiele procedure weleens bepalend kan zijn geweest voor het te wijzen vonnis, deze feiten absoluut alsnog opnemen in betreffend hoofdstuk ‘Bloedgeld’ in De Oordopjesmoord.  

Inmiddels zijn er meer dan 2000 exemplaren via de boekhandel en via de online-boekensites besteld en tal van boeken reeds voorbesteld en betaald via DeOordopjesmoord.nl. Uit de categorie voorbestellers die een exemplaar via DeOordopjesmoord.nl hebben gekocht (en betaald) hebben vijf personen de bestelling geannuleerd. Aan hen heeft Novio Media de betaling van 22,90 gerestitueerd. Ook al zijn de reactie van velen ondanks de verdaagde uitgiftedatum uitermate positief en van begrip getuigend, Novio Media Uitgevers begrijpt evenwel dat het geduld van juist de reeds betaalde voorbestellers danig op de proef is gesteld  .

Het spervuur aan juridische procedures nog voor verschijning van het boek geeft in ieder geval aan dat De Oordopjesmoord – zacht uitgedrukt – buitengewoon precaire, schokkende en buitengewoon onthullende feiten in zich draagt. 

Novio Media Uitgevers

























De OordopjesmoordDe ZaakNieuwsIn de MediaAchtergrondenBestellen